VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 53
LÆRE OG PAKTER, kap. 54
Kapittel 55

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Newel Knight i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:180-181). Kirkens medlemmer i Thompson gren i Ohio var uenige om sprsml som hadde med innvielse av eiendom gjre. Egoisme og grdighet gjorde seg gjeldende, og Leman Copley hadde brutt pakten harr hadde inngtt om innvie sin store grd til et sted hvor de hellige som kom fra Colesville i New York, kunne f en arv. Ezra Thayre var ogs innblandet i denne striden. Som flge av dette gikk Newel Knight (president for grenen i Thompson) og noen andre eldster til profeten for sprre ham hvordan de skulle forholde seg. Profeten adspurte Herren, og mottok denne penbaringen. (Se ogs kapittel 56 som er en fortsettelse av denne saken.)


1-6: De hellige m holde evangeliets pakt for finne barmhjertighet. 7-10: De m vre tlmodige i trengsel.


1.   Se, s sier Herren - ja, Alfa og Omega, begynnelsen og enden - ja, han som ble korsfestet for verdens synder:

2.   Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, min tjener Newel Knight, at du skal st fast i det embede jeg har utpekt deg til.

3.   Og hvis dine brdre nsker unnslippe sine fiender, la dem omvende seg fra alle sine synder og virkelig angre og ydmyke seg for meg.

4.   Og ettersom de har brutt pakten de sluttet med meg, er den ugyldig og uten virkning.

5.   Og ve den som bringer denne forargelse, for det hadde vrt bedre om han ble senket i havets dyp.

6.   Men velsignet er de som har holdt pakten og fulgt budet, for de skal finne barmhjertighet.

7.   Derfor, kom dere ut herfra s deres fiender ikke overfaller dere, og dra avgrde og utpek hvem dere vil til vre deres leder og til utbetale penger for dere.

8.   Og sledes skal dere reise til omrdene i vest, til Missouris land, til lamanittenes grenser.

9.   Og nr dere har fullendt reisen, se, jeg sier dere: sk dere et utkomme som andre mennesker, inntil jeg bereder et sted for dere.

10.   Og videre, vr tlmodige i trengsel inntil jeg kommer, og se, jeg kommer hastig, og min lnn er med meg, og de som har skt meg tidlig, skal finne hvile for sin sjel. Slik er det. Amen.


 
Kapittel 53
LÆRE OG PAKTER, kap. 54
Kapittel 55

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige