VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 47
LÆRE OG PAKTER, kap. 48
Kapittel 49

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:166-167). Profeten hadde spurt Herren hvordan de skulle g frem for anskaffe jordeiendommer hvor de hellige kunne sl seg ned. Dette var et viktig sprsml for Kirkens medlemmer som hadde utvandret fra den stlige del av De forente stater for vre lydige mot Herrens befaling om at de skulle samles i Ohio (se kap. 37:1-3; 45:64).


1-3: De hellige i Ohio skal dele sine jordeiendommer med sine brdre. 4-6: De hellige skal kjpe jord, bygge en by og flge de rd som blir gitt av deres presiderende embedsmenn.


1.   Det er ndvendig at dere for tiden blir p deres bosteder slik det vil passe best etter deres omstendigheter.

2.   Og hvis dere har jordeiendommer, skal dere dele med brdrene som kommer fra st,

3.   og hvis dere ikke har jord, la dem inntil videre kjpe i omrdene rundt omkring som det synes dem best, for det er ndvendig at de inntil videre har et sted bo.

4.   Det er ndvendig at dere sparer alle de penger dere kan, og p rettferdig vis tjener s mye som mulig, s dere med tiden kan bli istand til kjpe jord til arv, ja, til byen.

5.   Stedet skal enn ikke penbares, men etter at deres brdre er kommet fra st, skal bestemte menn utpekes, og de skal bli gitt kjenne stedet eller det skal penbares til dem.

6.   Og de skal bli utpekt til kjpe jordeiendommer og begynne legge byens grunnvoll, og da skal dere begynne samles med deres familier, hver mann med sin familie, alt etter hans omstendigheter og slik det blir anvist ham av kirkens presidentskap og biskop i henhold til de lover og befalinger som dere har mottatt og som dere heretter skal motta. Og slik er det. Amen.


 
Kapittel 47
LÆRE OG PAKTER, kap. 48
Kapittel 49

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige