VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 43
LÆRE OG PAKTER, kap. 44
Kapittel 45

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutten av februar 1837 (History of the Church 1:157). For rette seg etter de krav som her blir fremsatt, bestemte Kirken avholde en konferanse i begynnelsen av juni mned samme r.


1-3: Eldstene skal komme sammen til konferanse. 4-6: De skal organisere seg i henhold til landets lov og ha omsorg for de fattige.


1.   Se, s sier Herren til dere, mine tjenere, jeg anser det for ndvendig at eldstene i min kirke sammenkalles fra st og fra vest, fra nord og fra syd, ved brev eller p annen mte.

2.   Og det skal skje at i den grad de er trofaste og utver tro p meg, vil jeg utse min nd over dem p den dag de kommer sammen.

3.   Og det skal skje at de skal g ut i omrdene rundt omkring og forkynne omvendelse til folket.

4.   Og mange skal bli omvendt s dere skal f makt til organisere dere i henhold til menneskets lover,

5.   for at deres fiender ikke skal ha makt over dere, s dere kan vre beskyttet p alle mter, s dere kan vre istand til holde mine lover, s ethvert bnd hvormed fienden forsker delegge mitt folk, kan bli brutt.

6.   Se, jeg sier dere at dere m se til de fattige og trengende og hjelpe dem s de kan bli bevart inntil alt kan bli gjort i henhold til min lov som dere har mottatt. Amen.


 
Kapittel 43
LÆRE OG PAKTER, kap. 44
Kapittel 45

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige