VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 39
LÆRE OG PAKTER, kap. 40
Kapittel 41

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831 (History of the Church 1:145). Fr denne penbaringen ble nedtegnet, skrev profeten: "Da James Covill forkastet Herrens ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk, ga Herren meg og Sidney Rigdon flgende penbaring" (History of the Church 1:145).


1-3: Frykt for forflgelse, samt verdens bekymringer, frer til at evangeliet blir forkastet.


1.   Se, sannelig sier jeg dere, at min tjener James Covills hjerte var rettferdig for meg, for han sluttet en pakt med meg at han ville adlyde mitt ord.

2.   Og han mottok ordet med glede, men straks fristet Satan ham, og frykten for forflgelse, samt verdens bekymringer, fikk ham til forkaste ordet.

3.   Derfor brt han min pakt, og det er opp til meg gjre med ham som det synes meg best. Amen.


 
Kapittel 39
LÆRE OG PAKTER, kap. 40
Kapittel 41

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige