VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 36
LÆRE OG PAKTER, kap. 37
Kapittel 38

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nrheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:139). I denne penbaringen gis den frste befaling om en samling i denne evangelieutdeling.


1-4: De hellige blir bedt om samles i Ohio.


1.   Se, jeg sier dere at jeg anser det ikke for ndvendig at dere oversetter mer fr dere reiser til Ohio, og dette p grunn av fienden og til deres eget beste.

2.   Og igjen sier jeg dere at dere ikke skal reise fr dere har forkynt mitt evangelium i dette omrdet og har styrket kirken overalt hvor den finnes, og spesielt i Colesville, for se, de ber til meg i stor tro.

3.   Og videre gir jeg kirken et bud, at jeg anser det for ndvendig at de blir samlet i Ohio og tar imot min tjener Oliver Cowdery nr han kommer tilbake til dem.

4.   Se, her er visdom, og la enhver velge selv inntil jeg kommer. Slik er det. Amen.


 
Kapittel 36
LÆRE OG PAKTER, kap. 37
Kapittel 38

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige