VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 25
LÆRE OG PAKTER, kap. 26
Kapittel 27

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:104). (Se ogs forordet til kapittel 24.)


1: De blir bedt om studere Skriftene og forkynne. 2: Loven om felles samtykke blir bekreftet.


1.   Se, jeg sier dere at dere skal vie deres tid til studere Skriftene og til forkynne og styrke kirken i Colesville og utfre arbeide med jorden slik det er ndvendig, fr dere reiser vestover for avholde neste konferanse, og da skal det gjres kjent for dere hva dere skal gjre.

2.   Og alle ting skal utfres med felles samtykke i kirken, ved mye bnn og tro, for alle ting skal dere motta ved tro. Amen.


 
Kapittel 25
LÆRE OG PAKTER, kap. 26
Kapittel 27

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige