VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 1
LÆRE OG PAKTER, kap. 2
Kapittel 3

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

Et utdrag av det engelen Moroni sa til profeten Joseph Smith om kvelden den 21. september 1823 mens han var i sin fars hus i Manchester, New York (History of the Church 1:12). Moroni var den siste av en lang rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som n foreligger for verden som Mormons bok. (Sammenlign med Malakias 4:5-6. Se ogs kapitlene 27:9, 110:13-16 og 128:18.)


1: Elijah vil penbare prestedmmet. 2-3: Fedrenes lfter plantes i barnas hjerter.


1.   Se, jeg vil penbare prestedmmet for dere ved profeten Elijahs hnd fr Herrens store og forferdelige dag kommer.

2.   Og han skal plante i barnas hjerter de lfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre.

3.   Var det ikke s, ville hele jorden bli lagt fullstendig de ved hans komme.


 
Kapittel 1
LÆRE OG PAKTER, kap. 2
Kapittel 3

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige