VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 130
LÆRE OG PAKTER, kap. 131
Kapittel 132

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 16. og 17. mai 1843 (History of the Church 5:392-393).


1-4: Celestialt ekteskap er helt ndvendig for bli opphyet i den hyeste himmel. 5-6: Hvordan mennesker blir beseglet til evig liv. 7-8: All nd er materie.


1.   I den celestiale herlighet er det tre himler eller grader.

2.   Og for oppn den hyeste, m et menneske inng i dette prestedmmes orden (som betyr den nye og evige ekteskapspakt),

3.   og hvis det ikke gjr dette, kan det ikke oppn den.

4.   Et menneske kan g inn i de andre, men dette er slutten p dets rike, det kan ikke f avkom.

5.   (Den 17. mai 1843.) Det enda fastere profetiske ord betyr at et menneske vet at det er beseglet til evig liv ved penbaring og ved profetiens nd gjennom Det hellige prestedmmes kraft.

6.   Det er umulig for et menneske bli frelst i uvitenhet.

7.   Det finnes ikke noe slikt som immaterielt stoff. All nd er materie, men den er finere og renere og kan bare skjelnes med renere yne.

8.   Vi kan ikke se den, men nr vre legemer er renset, skal vi se at all nd er materie.


 
Kapittel 130
LÆRE OG PAKTER, kap. 131
Kapittel 132

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige