VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 125
LÆRE OG PAKTER, kap. 126
Kapittel 127

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hjem i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841 (History of the Church 4:382). P dette tidspunkt var Brigham Young president i De tolv apostlers quorum.


1-3: Brigham Young roses for sin arbeidsinnsats og fritas for fremtidig reisevirksomhet.


1.   Kjre og hyt elskede bror Brigham Young, sannelig, s sier Herren til deg: Min tjener Brigham, det forlanges ikke mer av deg at du forlater din familie slik du fr har gjort, for ditt offer er antagelig for meg.

2.   Jeg har sett hvordan du har arbeidet og slitt p reiser for mitt navn.

3.   Jeg befaler deg derfor sende mitt ord ut i verden, og ta spesielt godt vare p din familie fra n av og for evig. Amen.


 
Kapittel 125
LÆRE OG PAKTER, kap. 126
Kapittel 127

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige