VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 118
LÆRE OG PAKTER, kap. 119
Kapittel 120

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar p hans bnn: "O Herre, vis dine tjenere hvor stor del av ditt folks eiendom du forlanger som tiende" (History of the Church 3:44). Tiendeloven, slik vi forstr den i dag, hadde ikke blitt gitt til Kirken fr denne penbaringen ble mottatt. Uttrykket tiende i den bnn som nettopp er sitert og i tidligere penbaringer (64:23; 85:3; 97:11), omfattet ikke bare en tiendedel, men alle frivillige gaver eller bidrag til Kirkens fond. Herren hadde tidligere gitt loven om innvielse og forvaltning av eiendom, som medlemmene (hovedsakelig de ledende eldster) fulgte ved inng en pakt som skulle vare evig. Men fordi mange ikke holdt denne pakten, trakk Herren den en tid tilbake og ga i stedet tiendeloven til hele Kirken. Profeten spurte Herren hvor stor del av deres eiendom han forlangte til hellige forml. Svaret kom i denne penbaringen.


1-5: De hellige skal overlate all sin overfldige eiendom, og deretter gi som tiende hvert r en tiendedel av sin rlige innkomst. 6-7: En slik praksis vil helliggjre Sions land.


1.   Sannelig, s sier Herren, jeg fordrer at all deres ovefldige eiendom skal overlates til min kirkes biskop i Sion,

2.   for bygge mitt hus og legge grunnvollen til Sion og prestedmmet, og for betale gjelden til min kirkes presidentskap.

3.   Og dette skal vre begynnelsen til mitt folks tiende.

4.   Og deretter skal de som p denne mten har betalt tiende, hvert r innbetale en tiendedel av hele sin rlige innkomst. Og dette skal vre en fastsatt lov for dem for evig, for mitt hellige prestedmme, sier Herren.

5.   Sannelig sier jeg dere, det skal skje at alle som samles i Sions land, skal overlate sin overfldige eiendom som tiende og skal etterleve denne lov, ellers skal de ikke finnes verdige til vre blant dere.

6.   Og jeg sier dere, hvis mitt folk ikke etterlever denne lov og holder den hellig og ved denne lov helliggjr Sions land for meg, s mine lover og bud kan overholdes der s det kan vre hyhellig, se, sannelig sier jeg dere, det skal ikke vre et Sions land for dere.

7.   Og dette skal vre et mnster for alle Sions staver. Slik er det. Amen.


 
Kapittel 118
LÆRE OG PAKTER, kap. 119
Kapittel 120

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige