VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 117
LÆRE OG PAKTER, kap. 118
Kapittel 119

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar p bnnen: "Vis oss din vilje, O Herre, angende De tolv" (History of the Church 3:46).


1-3: Herren vil ta hnd om De tolvs familier. 4-6: Ledige plasser i De tolvs rd blir besatt.


1.   Sannelig, s sier Herren: La det straks avholdes en konferanse, la De tolv organiseres, og la menn utpekes for innta plassene etter dem som har falt fra.

2.   La min tjener Thomas bli en tid i Sions land for utgi mitt ord.

3.   La de vrige fra denne stund fortsette forkynne, og hvis de gjr dette i hjertets ydmykhet, i saktmodighet, i mildhet og langmodighet, gir jeg, Herren, dem et lfte at jeg vil ta hnd om deres familier, og en vid dr skal fra n av pnes for dem.

4.   Og la dem neste vr reise over de store vann og der forkynne mitt evangelium, ja, i dets fylde, og bre vitnesbyrd om mitt navn.

5.   La dem ta farvel med mine hellige i byen Far West den 26. april neste r, p den tomt hvor mitt hus skal bygges, sier Herren.

6.   La min tjener John Taylor og ogs min tjener John E. Page og ogs min tjener Wilford Woodruff og ogs min tjener Willard Richards, utpekes til fylle plassene etter dem som har falt fra og bli offisielt underrettet om sin utnevnelse.


 
Kapittel 117
LÆRE OG PAKTER, kap. 118
Kapittel 119

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige