VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 113
LÆRE OG PAKTER, kap. 114
Kapittel 115

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 17. april 1838 (History of the Church 3:23).


1-2: Stillinger i Kirken som innehas av dem som ikke er trofaste, vil bli gitt til andre.


1.   Sannelig, s sier Herren: Det er visdom i at min tjener David W. Patten ordner alle sine forretningsanliggender snarest mulig og selger sin varebeholdning, s han kan utfre en misjon for meg neste vr sammen med andre - tolv i alt, ham selv medregnet - for vitne om mitt navn og gi det glade budskap til hele verden.

2.   For sannelig, s sier Herren, at hvis det finnes noen blant dere som fornekter mitt navn, skal andre bli satt i deres sted og overta deres embede. Amen.


 
Kapittel 113
LÆRE OG PAKTER, kap. 114
Kapittel 115

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige