VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 105
LÆRE OG PAKTER, kap. 106
Kapittel 107

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834 (History of the Church 2:170-171). Denne penbaringen er stilet til Warren A. Cowdery, en eldre bror av Oliver Cowdery.


1-3: Warren A. Cowdery blir kalt til lokal presiderende embedsmann. 4-5: Det annet komme vil ikke overraske lysets barn som en tyv. 6-8: Store velsignelser flger dem som tjener trofast i Kirken.


1.   Det er min vilje at min tjener Warren A. Cowdery skal utnevnes og ordineres til presiderende hyprest i min kirke i Frihetens land og omrdene rundt omkring,

2.   og skal forkynne mitt evige evangelium og opplfte sin rst og advare folk, ikke bare p sitt eget sted, men i de omkringliggende fylker,

3.   og vie all sin tid til dette hye og hellige kall som jeg n gir ham, og med all flid ske himmelens rike og dets rettferdighet, og alle ting som er ndvendig skal tillegges, for arbeideren er sin lnn verd.

4.   Og videre, sannelig sier jeg dere, Herrens komme er nr, og det vil overraske verden som en tyv om natten.

5.   Derfor, bind omkring deres lender s dere kan vre lysets barn, og s den dagen ikke kommer over dere som en tyv.

6.   Og videre, sannelig sier jeg dere, det var glede i himmelen da min tjener Warren byde seg for mitt septer og rev seg ls fra menneskenes list.

7.   Derfor, velsignet er min tjener Warren, for jeg vil vise ham barmhjertighet, og til tross for hans hjertes forfengelighet, vil jeg lfte ham opp hvis han vil ydmyke seg for meg.

8.   Og jeg vil vre ham ndig og gi ham forvissning s han kan bli stende, og hvis han fortsetter vre et trofast vitne og et lys for kirken, har jeg beredt en krone for ham i min Faders boliger. Slik er det. Amen.


 
Kapittel 105
LÆRE OG PAKTER, kap. 106
Kapittel 107

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige