VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 27
LÆRE OG PAKTER, kap. 28
Kapittel 29

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Fayette, New York, i september 1830 (History of the Church 1:109-111). Hiram Page, et medlem av Kirken, hadde en viss sten og hevdet at han ved hjelp av den mottok penbaringer om Sions oppbygging og Kirkens orden. Flere medlemmer var blitt bedratt av disse pstandene, og til og med Oliver Cowdery ble pvirket i negativ retning. Like fr en fastsatt konferanse adspurte profeten Herren inderlig om denne saken, og mottok flgende penbaring.


1-7: Joseph Smith har nklene til mysteriene, og bare han mottar penbaringer for Kirken. 5-10: Oliver Cowdery skal forkynne for lamanittene. 11-16: Satan bedro Hiram Page og ga ham falske penbaringer.


1.   Se, jeg sier til deg, Oliver, at det skal bli gitt deg bli hrt av kirken i alle ting du skal lre dem ved Trsteren om de penbaringer og bud som jeg har gitt.

2.   Men se, sannelig, sannelig sier jeg deg, ingen skal utpekes til motta bud og penbaringer i denne kirke bortsett fra min tjener, Joseph Smith jr., for han mottar dem likesom Moses.

3.   Og du skal vre lydig mot de ting som jeg skal gi til ham, likesom Aron, og trofast forkynne budene og penbaringene med kraft og myndighet til kirken.

4.   Og hvis du noen gang er ledet av Trsteren til tale eller undervise, eller til enhver tid nr du er ledet ved bud til det samme for kirken, kan du gjre det.

5.   Men du skal ikke skrive det som bud, men som visdom.

6.   Og du skal ikke befale ham som er satt over deg og over kirken.

7.   For jeg har gitt ham nklene til de mysterier og penbaringer som er forseglet inntil jeg utpeker en annen i hans sted.

8.   Og n, se, jeg sier deg at du skal reise til lamanittene og forkynne mitt evangelium til dem, og hvis de lar seg undervise av deg, skal du la min kirke bli opprettet blant dem, og du skal motta penbaringer, men skriv dem ikke som bud.

9.   Og n, se, jeg sier deg at det er ikke penbart, og intet menneske vet hvor byen Sion skal bygges, men det skal bli gitt senere. Se, jeg sier deg at den skal ligge p grensen mot lamanittene.

10.   Du skal ikke forlate dette sted fr etter konferansen, og min tjener, Joseph, skal utpekes til presidere over konferansen ved konferansens stemmegivning, og det han sier til deg, skal du tale.

11.   Og videre skal du ta din bror, Hiram Page, og i enerom fortelle ham at det han har skrevet fra denne stenen, ikke er av meg, og at Satan har bedratt ham.

12.   For se, disse ting er ikke blitt gitt til ham, ei heller skal noen i denne kirke bli gitt noe som strider mot kirkens pakter.

13.   For alle ting m gjres med orden og med felles samtykke i kirken, ved troens bnn.

14.   Og du skal hjelpe til med bringe orden i alle disse ting i overensstemmelse med kirkens pakter fr du reiser til lamanittene.

15.   Og det skal tilkjennegis for deg fra den tid du reiser og til den tid du kommer tilbake, hva du skal gjre.

16.   Og du m opplate din munn og til alle tider forkynne mitt evangelium med fryd. Amen.


 
Kapittel 27
LÆRE OG PAKTER, kap. 28
Kapittel 29

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige